Saturday, September 30, 2006

Allah Di Atas Surga

Soal :

Apakah Allah ada di atas surga ataukah di dalamnya ? Juga apakah keyakinan bahwa Allah lebih besar daripada alam merupakan bagian dari aqidah ?

Jawab :

Kami telah ajukan peryanyaan ini kepada Fadhilatusy Syaikh Abdurrahman Al-Baraak, lalu beliau menjawab sebagai berikut :

Segala puji bagi Allah Yang Tinggi dan Agung dan Maha Suci Allah Yang Agung, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Dan shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam kepada keluarga dan para sahabatnya. Adapun setelah itu, maka termasuk hal yang wajib diimani adalah bahwa Allah Ta'ala Maha Tinggi Yang Paling Tinggi, dan sesungguhnya Dia ber-istiwa' di atas Arsy sebagaimana Dia sendiri telah mengabarkan hal itu di dalam kitab-Nya, maka Dia di atas segala sesuatu. Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam di dalam salah satu doanya berkata:

"Engkau adalah Adh Dhahir tidak ada sesuatupun di atas-Mu."

Demikian pula wajib beriman bahwa Dia Maha Tinggi dan Maha Besar, dan Dia lebih besar dari segala sesuatu, Diapun Maha Agung yang tidak ada yang lebih agung daripada-Nya. Dan di antara kesempurnaan keagungan-Nya dan kekuasaan-Nya, bahwa Dia mengambil langit dan bumi dengan kedua tangan-Nya pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :

"Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenarnya, padahal bumi semuanya dipegang pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan."

Maka wajib diketahui bahwa sesungguhnya Dia Yang Maha Tinggi dengan kesempurnaan ketinggian-Nya dan kesempurnaan keagungan-Nya tidak memungkinkan untuk menetap di sesuatupun dari makhluk-Nya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala berada di surga, tetapi Dia di atas Arsy yang merupakan atap Firdaus, sedangkan Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Rasul Shalallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

"Kalau kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah Firdaus, karena sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, dan atapnya adalah Arsy Allah Yang Rahman."

Tidak boleh bagi seorang muslim berfikir tentang dzat Allah atau membayangkan keagungan-Nya karena akal manusia itu lemah untuk mengetahui hakikat dzat dan sifat Allah serta keadaan-Nya, sebagaimana perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang keadaan istiwa'-nya Allah di atas Arsy: "Istiwa itu maklum (diketahui), adapun caranya majhul (Tidak diketahui), sedangkan beriman tentang hal itu (bahwa Allah istiwa-pent). Wajib, dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah."

Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid

1 comment:

Anonymous said...

AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK

*Bersemayam yang bererti Duduk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah dan Allah tidak pernah menyatakan demikian, begitu juga NabiNya.
___________________________________________________________________________

Hakikat kebenaran tetap akan terserlah walaupun lidah syaitan Wahhabi cuba merubahnya.
Kali ini dipaparkan bagaimana rujukan utama Wahhabi iaitu Al-Hafiz Az-Zahabi sendiri mnghukum kafir akidah sesat: Allah Bersemayam/Duduk yang dipelopori oleh Wahhabi pada zaman kini. Az-Zahabi adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz bin Abdullah ( 673-748H ). Pengarang kitab Siyar An-Nubala’ dan kitab-kitab lain termasuk Al-Kabair.

Az-Zahabi mengkafirkan akidah Allah Duduk sepertimana yang telah dinyatakan olehnya sendiri di dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Kabair. Demikian teks Az-Zahabi kafirkan akidah “ Allah Bersemayam/Duduk” :

( RUJUK SCAN KITAB TERSEBUT DI ATAS )
Nama kitab: Al-Kabair.
Pengarang: Al-Hafiz Az-Zahabi.
Cetakan: Muassasah Al-Kitab Athaqofah,cetakan pertama 1410h.

Terjemahan.
Berkata Al-Hafiz Az-Zahabi:
“Faidah, perkataan manusia yang dihukum kufur jelas terkeluar dari Islam oleh para ulama adalah: …sekiranya seseorang itu menyatakan: Allah Duduk untuk menetap atau katanya Allah Berdiri untuk menetap maka dia telah jatuh KAFIR”. Rujuk scan kitab tersebut di atas m/s 142.

Perhatikan bagaimana Az-Zahabi menghukum kafir sesiapa yang mendakwa Allah bersifat Duduk. Sesiapa yang mengatakan Allah Duduk maka dia kafir.
Fokuskan pada kenyataan Az-Zahhabi tidak pula mengatakan “sekiranya seseorang itu kata Allah Duduk seperti makhlukNya maka barulah dia kafir” akan tetapi amat jelas Az-Zahabi terus menghukum kafir kepada sesiapa yang mendakwa Allah Duduk disamping Az-Zahabi menukilkan hukum tersebut dari seluruh ulama Islam.

Wahai Mohd Asri Zainul Abidin dan Wahhabi yang lain…ketahuilah apabila anda semua mengatakan Allah Duduk merupakan kekufuran yang telah dihukum oleh Az-Zahabi sendiri dan ulama Islam.
Tidak perlu ditunggu kenyataan “ Allah Duduk Seperti MakhlukNya” baru nak dihukum kafir akan tetapi dengan mengatakan Allah Duduk maka ia merupakan perkataan kufur terkeluar dari Islam sepertimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi.

Bertaubatlah bagi orang yang mengatakan Allah bersemayam yakni duduk diatas arasy, kerana Allah mustahil baginya bersifat makhluk....Wallau 'Alam