Tuesday, September 12, 2006

Bentuk-Bentuk Khurafat dan Tahyul

Bentuk-Bentuk Khurafat dan TahyulDi antara bentuk-bentuk khurafat dan tahyul ialah;

(a) Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu dan seumpamanya.
(b) Kepercayaan kepada nasib sial majal, seperti adat membuang sial.
(c) Kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan daripadanya, umpamanya adat memuja kampung .
(d) Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi.
(e) Kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang, seperti menangguhkan perjalanan jika terdapat biawak melintas kerana dianggap sebagai isyarat benda tidak baik akan berlaku.
(f) Percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu.
(g) Memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang dan kubur.

No comments: