Thursday, September 07, 2006

Niat Mandi Wajib

Seseoarng yang sedang dalam berjunub dan yang belum suci baik daripada bersetubuh, haid, nifas, melacap, onani makad wajiblah ia mensucikan dirinya dengan mandi wajib.

kalau tidak ada air, hendalkah ia bertayamum, sama ada dengan tanah atau pasir.

Niat itu hendaklah diniat mengikut apa yang anda mahu bersihkan diri anda.

Niat.
" Sahaja aku mandi junub / hadas besar untuk mensucikan diriku, kerana Allah Ta'ala "

Untuk Haid.
" Sahaja aku mandi haid untuk sucikan diriku, kerana Allah Ta'ala."

Untuk Nifas,
" sahaja aku mandi hads nifas untuk mensucikan diriku, kerana Allah Ta'ala."

No comments: